Ett arbetssätt som ger resultat


2004-2022

Verksam som patentkonsult för Elman Patent. Inom ramen för Elman Patent skriver jag patentansökningar, besvarar förelägganden, genomför nyhetsgranskningar, gör patenterbarhetsbedömningar, patentintrångsundersökningar och ger rådgivning inom patentområdet.2002-2003

Senior Scientist på ACREO samt medlem i patentgruppen på företaget. Min verksamhet utgjordes huvudsakligen av forskningsprojekt och till mindre del av rena konsultuppdrag, främst patentsökningar. Som medlem i patentgruppen deltog jag i gruppens bedömningar av uppfinningar, beslut om patentering och vägar för patentering.
 

2001-2002

Forskningsingenjör och patentingenjör på Optical Networks Research Laboratory, Ericsson. Den del av min tjänst då jag arbetade som patentingenjör ägnade jag åt patentintrångsutredningar, patentportföljhantering och nyhetsgranskningar av uppfinningar. 


1999-2001

Patentkonsult på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB. Skrev patentansökningar på engelska och svenska inom bland annat områdena elektronik, data, fysik och mekanik. Bedömde uppfinningars nyhetsvärde med utgångspunkt från beställda nyhetsgranskningar och utförde enklare nyhetsgranskningar. Deltog även i patentintrångsundersökningar och översatte ansökningar.


1999

Disputerade i laserfysik, Lunds Tekniska Högskola.


1992

Examen i Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola.